Sponsoring

Vormen van sponsoring zijn o.a.:

Shirtsponsor – Ballenschenker – Reclamebordsponsor-Complexsponsor
Adverteerder in de nieuwsbrief of op de Internetsite!

Voor meer informatie over sponsoring kunt u contact opnemen met …..

H. Schepers

Tel: 0642377775

E. Foekens

Tel: 06-36430808