Sponsoring

Vormen van sponsoring zijn o.a.:

Shirtsponsor – Ballenschenker – Reclamebordsponsor-Complexsponsor
Adverteerder in de nieuwsbrief of op de Internetsite!

Voor meer informatie over sponsoring kunt u contact opnemen met …..

A. Siebum
Tel.: 06-23685306

M. Siebum

Tel.: 06-30003657