Club

Club

 

V.E.V. Geschiedenis

Op 26 April 1947 wordt er een voetbalwedstrijd gespeelt tussen de scholen van meester Bargerman en de school ‘de Foxel’. Foxel won deze wedstrijd met 6-3. Er werd gevoetbald achter Albert ijken aan de tramsplitting, daar werd een veldje ingericht als voetbalveld. Hier begon dan ook de voetbalgeschiedenis van Klazienaveen-Noord. Want na afloop van deze wedstrijd werd een vergadering gehouden in het verenigingsgebouw, achter de kerk. Hier gaven zich spontaan 40 jongens op voor voetbal, en ook nog eens 8 jongens en 8 meisjes voor korfbal. Een viertal personen werd aangewezen om dit uit te werken.

Dit waren de heren Bargerman, H Velema, Sjors Schuier en J Lamens. Deze stelden de volgende punten vast:

1. Vaste mensen voor het veld in te richten.

2. Er word niet op Zondag gespeeld.

3. De contributie word één keer per week gehaald.
– Voor jongens tot 13 jaar, 10 cent
– Voor jongens boven 14 jaar 25 cent.

4. In de komende week zullen er wedstrijden worden gespeeld, waarna de elftallen worden opgesteld.

5. Niet leden der vereniging krijgen geen gelegenheid tot mee te spelen.

6. Zo spoedig mogelijk zullen er nieuwe ballen aangeschaft worden, om het aantal oefenavonden uit te breiden.

7. Zaterdag 3 mei as. zal na afloop van de oefenwedstrijd een vergadering plaats vinden, waarop definitief alles geregeld wordt.

8. De kleding word als volgt gekozen: Wit shirt, zwart broekje en zwarte kousen.

9. Gesproken word nog over de wenselijkheid van aansluiten bij een bond.

De vergadering werd gesloten door voorzitter Bargerman.

Dit waren de vergaderpunten uit de tweede vergadering die werd gehouden. Men bleef actief om een verenging tot stand te brengen en te houden. Om nou alles over de eerste 5 jaar te schrijven is geen beginnen aan, maar toch willen we er nog enkele vergaderpunten uithalen om toch te laten weten over het ontstaan van V.E.V.

Daarom hier enkele punten uit deze periode.

ImageMeester Bargerman
Er werd besloten om onder de naam Roda te gaan voetballen, deze naam werd ook eerst erkent door de KNVB. Dit werd later herzien. In 1947 werd ook een aanvraag gedaan om een terrein ter beschikking te krijgen voor twee voetbalvelden. Maar aangezien Veenderij en Turfstrooisel fabriek “Klazienaveen” ook al een terrein aan de voetbalvereniging Zwartemeer had gedaan, werd dit afgewezen. En werd er gevraagd om een samenwerking tussen Zwartemeer en Roda. Dit terrein lag toen in Klazienaveen-Zuid. Op 12 Juni 1947 had men weer een bestuursvergadering te huize van G. Blok.

De werkzaamheden aan het verenigingsleven verbonden worden als volgt verdeeld:

Maandag H Velema

Dinsdag J Lamens

Woensdag G Blok

Donderdag(korfbal) H Trip – Eshuis – Lamens

Donderdag(voetbal) G Bargerman

Vrijdag G Blok

Zaterdag G schuier

Ook zullen penningmeesters worden aangesteld Jan Bargerman,
M Dokter, Harm v/d Kaap.

Aan veenbaas Trip zal worden gevraagd, het terrein achter Blok in gebruik te mogen nemen, omdat dit groter en beter is. Alle pogingen om tot een goed veld te komen, zullen in het werk gesteld worden. Er zal contact gezocht worden met de KNVB afd. Drenthe om te komen tot een Zaterdagmiddag competitie. Het bestuur zal als elftal commissie optreden. Ook zullen er wedstrijden georganiseerd worden tegen oa. BC – BLES – SLUIS II – FOXEL – ZWARTEMEER – CEC.

Na deze vergadering kwam er toch meer leven in de voetballerij wat Klazienaveen-Noord betreft. Maar er moest nog wel het één en ander gebeuren. Want op de leden vergadering van 24 Juli 1947 maakte de penningmeester bekent, dat de voetbalclub een tekort had van f58,35.

Hier stond wel tegenover dat er twee nieuwe ballen in het bezit waren. Op 4 Aug. 1947 wordt definitief besloten om tot een aansluiting bij de KNVB afd. Drenthe, zodat er een Zaterdagmiddag competitie tot stand zal komen. Als er dit seizoen geen veld ter beschikking is, zal getracht worden om een veld van een naburige club te lenen, gedacht word aan het BLES veld.

Van deze vereniging waar en voorheen al doelpalen aangeboden. H Velema zal informeren naar de prijs van touw om zo mogelijk zelf netten te maken. Plaatselijk belang zal overgaan tot aanvraag van een sportterrein van de ‘Maatschappij Klazienaveen’. Het ging de goeie kant op, men kreeg toezegging tot de DVB. De maatschappij deed er alles aan om een veld aan de voetbalvereniging te kunnen overdragen.

Financieel was het allemaal nog niet rond, daarom hield men in de maand Sept. 1947 een collecte deze bracht ± f100,- in het laatje. Alleen een voetbalveld dat aan de eisen moet voldoen was nog steeds een groot struikelblok. Ook moest de voetbalclub aan de DVB scheidsrechters voordragen.

De volgende namen werden genoemd Barelds, Lamens, Lasker, Udema en Jeuring. Op de vergadering van 14 Oktober 1947 werden de namen voorgesteld zoals de club moest heten:

– Rodal947

– Klazienaveense Boys

– V.E.V

– K.N.V.V

– Rodas

Uit deze namen moet de DVB een keuze maken. Op 21 Oktober 1947 heeft de KNVB dan ook besloten dat de naam der VEV zal zijn ‘vlug en vaardig’ een naam die een vroegere school elftal ook eens droeg. De kleuren werden veranderd. Shirt: verticaal groen – witte smalle lijnen

Broekje: zwart – Kousen: groen – zwarte rand In deze tijd werd de contributie verhoogd tot f1,50 in de maand. Voor het klaarmaken van de

velden voor het eerste elftal Gerke Middel en Bertus Jalving.

Voor het tweede elftal Geert v/d Kaap, Jan Schuier en Hennie de Roo. We maken een sprongetje naar april 1948. Op dat moment was er een nadelig saldo van f39,16. In deze tijd werden ook veel spelers betrapt die helemaal geen lid van de vereniging waren, het bestuur ging hier streng tegen optreden.

Vier avonden in de week was er een training, het trainingsschema zag er in 1948 zo uit:

Maandag vrij oefenen senioren 6:30uur

Dinsdag vrij oefenen junioren 6:30uur

Woensdag training senioren 7:00uur

Donderdag training junioren 7:00uur

De trainingen voor de junioren werden verplicht gesteld. De trainer van der Tuuk werd de vrije hand gegeven. De opstelling die werd verzorgd door een elftal commissie zag er als volgt uit, dit is de eerste opstelling die wij op papier konden vinden.

De elftallen worden nu als volgt voorgesteld.

I

K Karst

O v/dTuuk G Schuie
H Stegens sr.
G Klein F Koops
H Schuier K Klaver HZuidema H Stegen jr. B Jalving

Res:G Middel – H Schepers

II

A Jeuring

J Hulst H Velema
G Klaver
J Visser

H Nieuwmeier

E Mulder A Jeuring H Karst H v.Hemel A Speelman

Res: W Eisinga – D de Jonge – G Trip – G v/d Kaap – D Mulder – H v/d Kaap – H de Roo – Alle Pool – W Lubbers – Anne Pool


De kleding werd weer veranderd in augustus 1948. Omdat men deze kopen kon. Groene shirts met een wit montuur en witte broeken. Het nieuwe sportveld zal op 11 september officieel geopend worden.
Op 17 September 1948 was er een contributie verhoging.

Voor junioren b en c f0,50 per maand

junioren A f1,00 per maand

senioren f1,75 per maand

Op 18 februari 1949 werd besloten om deel te nemen aan een nederlaag toernooi bij ACV dat 2° Pinksterdag te Assen gehouden zal worden. Zoals u merkt maken we enkele sprongetjes in die geschiedenis van V.E.V.

We zijn nu gekomen op een vergadering op 6 juni 1950 ’s avonds half acht in de school. De voorzitter A Jeuring vond de vergadering nodig, door het vertrek van de heer Lamers, die één van de grondleggers was, wat het voetbal in Klazienaveen-Noord betreft. Hij werd dan ook tot erelid gekozen van V.E.V

Op 2 november 1949 vond er een derby plaats tussen Klazienaveen-Noord en Klazienaveen, hier volgt een verslag uit de krant destijds.

Wedstrijdverslag 2 november 1949 VEV1 – Klazienaveen l 2-0.

Was het de wil van Klazienaveen om deze wedstrijd te winnen, of was het de vrees van VEV wellicht haar eerste nederlaag te moeten lijden, of was het de sfeer, die altijd min of meer eigen is aan de plaatselijke ontmoetingen. Een feit is het, dat het vertoonde spel niet altijd op een even hoog peil stond, en dat er meerdere malen, en soms onnodig ruw gespeeld werd.

VEV won de toss en verkoos met de, in tegenstelling tot vorige zaterdag, met de zwakke wind in de rug te spelen. Beide partijen liepen hard van stapel, en het vertoonde spel was slecht. Wel was VEV het meest in de aanval, en waren deze aanvallen ook het gevaarlijkst, maar tot de rust bleef de stand 0-0. Na de rust kwam uit een corner op het Klazienaveense doel het eerste doelpunt, toen Duursma door een haag van spelers heen het net wist te vinden.

VEV dat tot twee maal toe een penalty kreeg toegewezen wegens hands, benutte deze niet. Toch werd het 2-0 toen Zuidema van VEV doorbrak, en van korte afstand Frummel die een goede wedstrijd keepte, wist te passeren. Daarmee kwam het einde van een wedstrijd, die VEV met groot verschil had kunnen winnen, maar door een krachtig verzet van Klazienaveen eindigde in een 2-0 overwinning voor VEV.

ImageBoven van links naar rechts,
B.Jalving, H.Stegen, H.Schuler,H.Zuidema, A.Stegen,

Onder van links naar rechts,
O. v/d Tuuk, K.Klein, M.Dokter, K.Karst, K.Klaver, S.Schuler

In augustus 1950 zag het bestuur van V.E.V er als volgt uit:

Voorzitter de heer J Kiewiet

Penningmeester de heer G Nieuwenweg

Secretaris de heer J Overgauw

Verdere bestuursleden waren:

B Jalving, G Schuier, H Schonewille, A Jalving, K Karst, H Zuidema en H Velema.

Op 14 juli 1950 werd de vraag gesteld of V.E.V moest promoveren naar de 4′ klas KNVB. Het had een financieel plaatje, de onkosten werden geschat op f400,-. Maar als alle leden meewerken, dus ook het 2 en 3 elftal is het mogelijk om te promoveren. Het is mogelijk dat we met aardappelkrabben in 4 zaterdagmiddagen het geld bij elkaar krijgen. Lukt dit plan niet dan is het niet te verantwoorden te promoveren, omdat dit de ondergang van de vereniging kan zijn. Aldus voorzitter Kiewiet.

Op 20 september 1950 werd er dan ook weer een vergadering gehouden waar de voorzitter met het volgende punt kwam, als het verantwoord is dat V.E.V blijft voortbestaan. De aardappelcampagne was mislukt het leverde slechts f70,- op. Er waren maar 9 junioren meer, hier moest iets aan gedaan worden. Met algemene stemmen werd aangenomen dat V.E.V moest blijven voortbestaan, ondanks de slechte financiële toestand. Die zag er op dat moment zo uit, er was nog een oude schuld van 584,05 gulden, aan reisgeld was dit seizoen f80,- uitgegeven, de inkomsten aan reisgeld was 45 gulden, de inkomsten van het seizoen bedroegen 336,85 gulden, uitgegeven was dat seizoen 223,27 gulden. Maar toch hield men de moed er in, in 1951 op 15 juni was dit tekort nog 100 gulden. En V.E.V kon voort blijven bestaan.

Men werd zelf actief door sportdagen te organiseren, want op 14 juli zou er een zomersportdag worden georganiseerd. Er zou een grasbaanrace gehouden worden, het inschrijfgeld bedragende 1 gulden.

De prijzen zagen er als volgt uit, de eerste prijs was een wisselbeker, de 2 en 3 prijs waren 2 medailles en de 4 t/m de 9 prijs 5 pakjes sigaretten.

Maar ondanks wat lichtpuntjes bij V.E.V moest toch op de vergadering van 25 januari 1952 weer de financiële kwestie naar boven worden gebracht. V.E.V moest 10 gulden meer aan de K.N.V.B betalen. De contributie kwam slecht binnen.

Bij de junioren ging het financieel ook slecht, Harm IJken die hiervoor zorg draagde, bracht het contributie boekje terug met de mededeling dat de jongens weinig of niet betaalden. Op 13 mei werd ook besloten om de junioren terug te trekken uit de competitie, hiervoor kon het tweede elftal met enkele jeugdspelers aangevuld worden. Het ging weer een beetje beter met V.E.V want op 8 juli 1952 merkt de heer Nieuwenweg op dat V.E.V net rond gekomen is in het afgelopen seizoen.

Alleen nu het ledental minder geworden is door het terugtrekken van de junioren, moet er dit jaar zeker weer aardappelen gekrabd worden. Op de vergadering van 5 september 1952 werd een nieuwe voorzitter en penningmeester gekozen, dit werden de heren Overgauw als voorzitter en de heer S. Boer als penningmeester.

Ook werd er een nieuwe competitie ingedeeld. In de afdeling waar het eerste elftal in speelde was nog maar vijf clubs sterk, maar is nu uitgebreid met de afdeling Hoogeveen, zodat er nu een afdeling is van tien clubs.

Ook haalde V.E.V de tweede prijs op het paastoernooi in Klazienaveen alleen de beker ontving men pas op 5 september. Maar ondanks deze lichtpuntjes bleef men tobben bij V.E.V.

Want nu bestond het tweede elftal maar uit slechts 6 spelers bij de wedstrijd” Klazienaveen2 – V.E.V2 ” Het tweede elftal van V.E.V had dus eigenlijk geen bestaandsrechten meer. Maar gelukkig melden zich nog enkele sterke spelers aan, alleen de spelers moesten zich meteen laten keuren. Maar dit leverde geen problemen op, V.E.V had dit probleem ook al weer opgelost.

Ook valt nog te vermelden dat in 1952 het aardappelkrabben 140 gulden had opgeleverd, een mooi resultaat want de zwaar belaste clubkas werd mooi verlicht. Op 20 april 1953 stond V.E.V l boven aan de ranglijst, een prachtig resultaat, het tweede stond op deze datum zesde. Het belangrijkste was dat V.E.V nu met twee elftallen deelnam aan de competitie, en dat heeft aan een zijden draadje gehangen. In 1953 was Otto Grote de geldophaler voor de contributie, maar kon wegens militaire dienst deze functie niet meer vervullen, deze functie werd toen der tijd overgenomen door Bertus Jalving.

Alweer werd V.E.V dit jaar geen kampioen men haalde een tweede plaats, en promoveerde alsnog naar de 4 klasse. En aangezien er in Groningen nu ook een 4e klas zaterdagmiddag was, zodat men geen kostbare reizen meer had, en de promotie toch wat gemakkelijker werd, wat de financiële kant betreft.

Maar ondanks dit moest V.E.V wel voor de juiste afmetingen van het veld zorgen. Ook moest de afrastering om het veld komen. Er werden buizen gekocht via het kerkbestaan. En G. Schuier zou voor draad zorgen, zodat voor de nieuwe competitie alles volgens regels klaar zou zijn.

Dit jaar werd er ook geen zomersportdag gehouden wegens het uitzaaien van het veld. Met het aanzien van deze promotie gaat dus nu een nieuw hoofdstuk beginnen in de geschiedenis van V.E.V aldus Voorzitter Overgauw op de vergadering van 22 juni 1953.

We maken een sprongetje naar een vergadering op donderdag 18 februari 1954. Het spelen in de K.N.V.B bracht grote financiële offers, want dit was toch nog steeds het grote probleem, geld. Door de lange stop kwam er weinig contributie binnen, men had een te kort van 160 gulden en Bertus Jalving de geldophaler verklaarde dat er een contributie te kort was van 90 gulden, het officieel te kort was dus 70 gulden.

Het blijkt uit de rekeningen van de K.N.V.B dat er f1,50 per lid aan de K.N.V.B en D.V.B is betaald. In de reglement staat dat fl1,- betaalt moet worden, waarvan dan 50 cent door de K.N. V.B aan de afdeling Drenthe wordt overgedragen. Dit is inderdaad geschied, echter de D.V.B was zo vriendelijk om over 43 leden nog eens 50 cent daar boven op te laten betalen als verhoging der contributie.

De secretaris heeft toen protest aangetekend maar dit is afgewezen. En V.E.V moest er weer alles aan doen om op een gunstig saldo uit te komen. Er werd weer voorgesteld om te collecteren met vijf lijsten om zo een schuld van 30 gulden weg te werken.

De collecte werd een succes want het leverde 122,19 gulden op. Toch werd 1954 geen topjaar de resultaten vielen tegen en men bleef tobben over de financiën. Want op de vergadering van 22 september werd er een keihard voorstel gedaan door de voorzitter Overgauw.

Want men had schulden bij de K.N.V.B die op dat moment ook niet betaalt konden worden en konden alleen maar groter worden. Er zat dus niets anders op als de leden er niets voor over hebben, kan er niet gespeeld worden. Er werd besloten,

1 We trekken ons terug uit de competitie voor l week
2 We gaan niet eerder in de competitie terug als het land naast W. Klaster moet worden gerooid.
3 Er komt contributie verhoging om de 150 gulden die we beslist moeten hebben bij elkaar te krijgen.

4 Gebeurt er niets dan treedt het bestuur af en word V.E.V opgeheven.

Verder kon er niets afgesproken worden omdat we moeten zien hoe het afloopt tot 30 september. Aldus de voorzitter. Wonder boven wonder liep alles toch nog goed af, men kwam weer uit de schulden en problemen door een verloting te houden 25 cent per lot, een bazaar te organiseren en door mensen die niet hadden geholpen bij het aardappelkrabben een boete van 5 gulden te laten betalen. “Want het was toch jammer geweest zijn als een vereniging die met zoveel moeite tot stand werd gebracht en met zoveel stand werd gehouden, zou verdwijnen” deze woorden door voorzitter Overgauw.

Het jaar 1955 verliep dan ook rustig en er zou ook niet veel meer kunnen gebeuren om V.E.V het bestaan te beletten.

Na deze geschiedenis te hebben gelezen moeten we toch concluderen dat er mensen zijn die van vechten weten, en dan dat we die altijd dankbaar moeten zijn.

De jaren 56 en 57 verliepen rustig. Het bestuur had alles onder controle van V.E.V, en er kan worden gezegd dat men tot nu toe een gezonde vereniging was en zou blijven.

In 1958 werd V.E.V een voetbal veldje rijker ten noorden van het brughuis waar voor f17,50 per jaar betaalt moest worden en om V.E.V niet op onkosten te jagen gaf de voorzitter spontaan enige doelpalen ter beschikking.

Ook ging men dit jaar voor het eerst met 3 elftallen de competitie in en de B junioren toch maar weer te laten vervallen, omdat hier voor niet genoeg spelers aanwezig waren.

Ook begon V.E.V strenger op te treden tegen spelers die bedrijfsvoetbal boven hun eigen club lieten gaan, zo kregen O.Grootte en E.Jeuring een staf van 5 wedstrijden voorwaardelijk.

Men had in deze tijd ook veel last van mollen op het voetbalveld, Klazienaveen-Noord heeft er toen een bekende mollenvanger aan over gehouden namelijk Derk Tabak, die ze allemaal heeft gevangen en gedood.

Dat V.E.V een gezonde vereniging was geworden kon men aan de financiën zien, ingekomen was f2525,67 en uitgegeven was f1909,68. Het kasboek werd door H Bults en H Jalving na gekeken en goedgekeurd. In die tijd werd ook besloten om het geld op een bank te zetten, het werd de boerenleenbank te Barger-Oosterveld.

Op 28 januari 1960 werd er een nieuwe voorzitter gekozen, met grote meerderheid van stemmen werd G Kamphuis tot voorzitter gekozen. Er werd toen een volledig nieuw bestuur gekozen. H de Jonge, W Hogenbirk, H. Rijfkogel en de heer J. Klaster.

In 1961 ging men praten met de gemeente om de turfschuur om te bouwen tot kleedkamers. De gemeente stemde hier in mee, maar V.E.V moest eerst een begroting sturen die door Ben W moest worden goedgekeurd.

Zo werd V.E.V steeds meer een goed georganiseerde vereniging waar het allemaal naar wens verliep. Zo kwam er in 1963 nieuwe verlichting om ’s avonds ook beter te kunnen trainen, dit allemaal dankzij de heer H.Mink.

In 1964 werd er ook een nieuw veld aangelegd, ondanks dat de gemeente het had ingezaaid, zou het komende seizoen nog niet gevoetbald kunnen worden, omdat de gemeente te laat was met het inzaaien.

In dit jaar nam de heer O.Groote de training op zich, maar menige voetballers lieten het afweten. In 1966 werd er ook nog een internationale wedstrijd gespeeld, tegen Haselune uit Duitsland.

Het bestuur in 1966 zag er als volgt uit,

G.G. Kamphuis Voorzitter

A.Jeuring Secretaris

H.Stegen Penningmeester

H.Rijfkogel

H.Jalving

U.Pol

J.Ottens

F.Koops

O.Groote

In 1966 zagen de eind resultaten er als volgt uit,

V.E.V l kampioen 39 punten uit 22 wedstrijden

V.E.V 2 5e Plaats 17 punten uit 18 wedstrijden

V.E.V 3 kampioen 25 punten uit 14 wedstrijden

V.E.V 4 4e Plaats 15 punten uit 14 wedstrijden

Het ledental was dat seizoen 90.

Het Eerste elftal had dat seizoen 79 voor en 25 tegen.

Het Tweede elftal had dat seizoen 41 voor en 41 tegen.

Het Derde elftal had dat seizoen 70 voor en 19 tegen.

Het Vierde elftal had dat seizoen 36 voor en 31 tegen.

In 1966 werd ook BI van VEV ongeslagen kampioen. De informatie die we hebben zegt dat in die periode H. de Jong en H. v/d Kaap leiders waren. Er werd over de 100 keer gescoord.

 

Image

Deze jaren verliepen rustig, natuurlijk waren er ook weleens problemen, maar de heer

Weerman sportzaken van de gemeente Emmen heeft toegezegd dat dit alles in orde kwam, ook werd er besloten om de trainingsavonden weer te veranderen naar de maandag en woensdag.

Er mocht ook geen bier meer voor de wedstrijd gedronken worden. Ook werd dit jaar besloten om de officiële waarschuwingen zelf te laten betalen, die kosten in die tijd f15,-.

Het bestuur van 1970,

ImageH.Schepers voorzitter
A.Jeuring secretaris

H.Stegen penningmeester

F.Koops

J.Ottens

O.Groote

A.Pol

H.Rijfkogel

H.Grootte

In de jaren zeventig is weinig gebeurd in het bestaan van VEV. Het werd wel actief door het organiseren van diverse toernooien. Ook kwamen er veel verenigingen van andere dorpen om te kunnen voetballen in Klazienaveen-Noord. Dit, omdat de gemeente velden met ingang van 1 juni dicht gingen.
Het veld van VEV hoorde aan de firma “Klazienaveen” toe en had daarom geen verplichtingen tegenover de gemeente, de velden kon men dan huren van de v.v. VEV.